March 24, 2012

Hörmətli İstifadəçilər,

Google Docs xidmətindən istifadə edərək, yaratdığımız ortaq paylaşım məkanından Ekonometrikaya aid müxtəlif dillərdə kitablar əldə edə bilərsiniz. Keçid aşağıda göstərilmişdir.

<< Keçid >>

No comments:

Post a Comment