March 24, 2012

Hörmətli İstifadəçilər,

"Məqalə" adıyla yeni bir bölmə açdıq. Bu bölmədə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün aparılan tədqiqatları görə biləcəksiniz.  Hər bir məqalə üçün şərhlərinizi, tənqidi fikir və təkliflərinizi bilmək bizim üçün dəyərli olardı.

No comments:

Post a Comment