October 18, 2010

MİT və BERKELEY Universitetlərinin Elektronik dərsləri

Ekonomiks, ekonometriks və digər  elmlər barədə MİT və Berkley Universitetlərinin elektronik dərslərindən faydalana bilərsiniz. Dərslər video və audio şəklində tərtib edilib.


Dərslərdə uğurlar :)
Linklər:

Berkeley Universiteti
http://webcast.berkeley.edu/course_details_new.php?seriesid=2009-B-22453&semesterid=2009-B
MİT Universiteti
http://ocw.mit.edu/courses/#economics

No comments:

Post a Comment