October 18, 2010

A Beautiful Math


Kitabda Von Neumann, Forbes Nash və digər böyük riyaziyyatçıların Oyunlar nəzəriyyəsi barədə görüşləri, Oyunlar nəzəriyyəsinin insan beyni, həyati ilə, təbiti ilə, cəmiyyətlə bağlılığı və digər məsələlər barədə danışılır.  Bədii elmi dildə yazılan kitab hər bir insana xitab edən bir kitabdır. Oxuduqca ləzzət alacağınız bir kitabdir. Kitab Ingiliscədir.

No comments:

Post a Comment