December 19, 2010

Tədqiqatların axtarış sistemi

Keçidlər bölməsinə Dünya Bankının Beynəxlaq Valyuta Fondunun tədqiqat, araşdırma materaillarının axtarış səhifəsi yerləşdirilib.


Dünya Bankı >>


Beynəxlaq Valyuta Fondu >>

1 comment: